ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chào mừng bạn đến với website Kongtransform.com. Trước khi bạn tiếp tục sử dụng trang web này, chúng tôi đề nghị bạn đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sử dụng dưới đây. Việc tiếp tục sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận các điều khoản sau đây:

  • Nội dung thông tin: Các thông tin, bài viết, hướng dẫn, hình ảnh và tài liệu khác trên trang web này được cung cấp chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung về thể hình, rèn luyện cơ bắp và quản lý dinh dưỡng. Chúng không thay thế cho lời khuyên chuyên nghiệp từ các chuyên gia y tế hoặc dinh dưỡng.
  • Trách nhiệm cá nhân: Việc sử dụng thông tin từ trang web này là trách nhiệm cá nhân của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên trang web.
  • Quyền sở hữu trí tuệ: Mọi nội dung trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn đến văn bản, hình ảnh, biểu đồ, video, và logo, đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi. Bạn không được sao chép, phát tán hoặc sử dụng một cách không hợp pháp bất kỳ nội dung nào từ trang web này.
  • Liên kết đến bên thứ ba: Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc quyền riêng tư của các trang web này.
  • Thay đổi điều khoản: Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản sử dụng mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có sự thay đổi điều khoản đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi này.
  • Bảo mật thông tin: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Trang web này là một nguồn thông tin hữu ích về thể hình, rèn luyện cơ bắp và quản lý dinh dưỡng, nhưng bạn cần phải luôn tuân theo các hướng dẫn từ chuyên gia y tế và dinh dưỡng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc sử dụng thông tin từ trang web mà không tuân theo các quy định an toàn và khuyến nghị chuyên gia.