CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng website Kongtransform.com. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với Chính sách Bảo mật này.

1. Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, đăng ký nhận tin tức, tham gia thảo luận hoặc sử dụng các dịch vụ khác trên trang web. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, ngày sinh và thông tin liên quan đến sức khỏe.

2. Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp nội dung và dịch vụ, gửi thông tin và cập nhật liên quan đến thể hình, rèn luyện cơ bắp và quản lý dinh dưỡng. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để nắm bắt xu hướng và cải thiện trải nghiệm người dùng trên trang web.

3. Bảo mật thông tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích hoặc tiết lộ không đáng có. Tuy nhiên, không có phương pháp truyền tải dữ liệu qua internet là hoàn toàn an toàn, do đó chúng tôi không thể đảm bảo tính toàn vẹn hoàn toàn của thông tin trong quá trình truyền tải.

4. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc trong các trường hợp cần thiết như tuân thủ yêu cầu pháp luật hoặc bảo vệ quyền, tài sản và an toàn của chúng tôi, cũng như của người dùng khác.

5. Sử dụng cookie

Chúng tôi có thể sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm người dùng và thu thập thông tin về việc sử dụng trang web. Bạn có thể tùy chọn từ chối việc sử dụng cookie trong trình duyệt của bạn, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng truy cập và sử dụng của bạn trên trang web.

Chúng tôi cam kết tuân thủ Chính sách Bảo mật này và nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến Chính sách Bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.