Category Archives: Body Fat

CHỈ SỐ BODY FAT

Với chuyên mục này của Kong Transform, chúng tôi cung cấp thông tin chi tiết về cách đo lường và tính toán chỉ số Body Fat bằng các phương pháp như đo đoạn thước da, dùng máy đo Body Fat và các công cụ công nghệ hiện đại. Bạn sẽ tìm thấy cách đánh giá sự thay đổi của chỉ số Body Fat qua thời gian và các hướng dẫn để duy trì lượng mỡ cơ thể ở mức phù hợp cho mục tiêu tập luyện của bạn