Category Archives: BMR

CHỈ SỐ BMR

Chỉ số BMR (Basal Metabolic Rate) đại diện cho lượng calo mà cơ thể cần để duy trì hoạt động cơ bản khi nghỉ ngơi. Do đó, để hiểu hơn về chỉ số này, hãy đọc những bài viết sau của Kong Transform để có những kiến thức giúp bạn tối ưu hóa lối sống và dinh dưỡng dựa trên nhu cầu năng lượng cơ bản của cơ thể để đạt được sức khỏe tốt nhất.